نامه مهم وزارت صمت به خودروسازها: عرضه خودرو در بورس را افزایش دهید
طبق ابلاغ وزارت صمت به خودروسازها، حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲۰۰۰ دستگاه برای دو خودروساز بزرگ و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه تعیین شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار