برگزاری دوره آموزشی طرح سطح‌بندی داوران مسابقات قرآن
دوره‌های آموزشی و همچنین مرحله شبیه‌سازی سومین دوره طرح سنجش، آموزش و سطح‌بندی داوران مسابقات از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار