وزیر کشور با مردم حاجی آباد بیرجند دیدار و گفتگو کرد
وزیر کشور در بدو ورود به خراسان جنوبی به روستای محروم و کمتر توسعه یافته حاجی آباد بیرجند رفت و از نزدیک با اهالی این محله دیدار کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار