بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت زیرکوه
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان ۶۴ تختخوابی در حال ساخت و بیمارستان ۳۲ تختخواب کوثر حاجی آباد زیرکوه بازدید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار