اعلام موضع ایران به افغانستان در خصوص تعلیق تحصیل دانشجویان دختر
با حضور سرپرست سفارت افغانستان در وزارت خارجه انجام شد؛
دستیار وزیر امور خارجه گفت: امروز در دیدار با سرپرست سفارت افغانستان در تهران، مواضع ایران را به مقامات افغانستان در خصوص تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌های این کشور اعلام کردم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار