سردار سلیمانی برای امنیت ملت ایران سربازی کرد
مشاور عالی فرمانده سپاه قدس:
مسجدی گفت: سردار سلیمانی مرد میدان بود و به عنوان یک سرباز وطن برای ملت ایران و امنیت کشور سربازی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار