بسیاری از مراکز هسته‌ای در دولت گذشته تعطیل شد / فتنه اخیر مانع نهایی شدن مذاکرات
عضو هیئت رئیسه مجلس:
عضو ه‍یئت رئیسه مجلس گفت: آمریکا در دولت گذشته بسیاری از مراکز هسته‌ای مانند فردو، نطنز و اراک را به تعطیلی کشاند در حالی که ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده بود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار