امیرعبداللهیان عازم بیروت شد
وزیر امور خارجه به منظور انجام یک دیدار رسمی عازم بیروت شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار