تقدیر معاون سیما از عوامل «پاورقی»
دست اندرکاران مجموعه تلویزیونی «پاورقی» شبکه دو طی مراسمی مورد قدردانی قرار گرفتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار