قراردادن نام سپاه در گروه‌های تروریستی نشانه ضعف میدانی اروپایی‌ها در شرق آسیاست
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اصفهان:
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اصفهان در بیانیه‌ای نسبت به قرار دادن نام سپاه در گروه‌های تروریستی واکنش نشان داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار