طرح اقدام متقابل با مصوبات پارلمان اروپا در مجلس اعلام وصول شد
طرح «اقدام متقابل و متناظر با مصوبات پارلمان اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار