۷ اسفند؛ زمان مزایده بلوک ۵۱ درصدی پرسپولیس
مزایده بلوک ۵۱ درصدی سهام باشگاه پرسپولیس روز یکشنبه (۷ اسفند) برگزار خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار