کنعانی اقدام مسلحانه در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را شدیدا محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پی اقدام مسلحانه در ورودی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران که منجر به کشته شدن یک نفر شده، این اقدام را شدیدا محکوم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار