مستندات دزدی‌های خاندان پهلوی به روایت منابع غربی
موضوع غارت اموال ملت ایران از سوی خاندان پهلوی و خروج آن‌ها از ایران همزمان با فرار شاه که در ۲۶ دی ماه سال ۵۷ صورت گرفت، در هفته‌های اخیر به محل بحث و گمانه زنی منابع، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار