مدیرکل پردازش و سازماندهی کتابخانه ملّی منصوب شد
با حکم مختارپور؛
رئیس کتابخانه ملی در حکمی سیامک محبوب مناس را به عنوان مدیرکل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار