برآورد دقیقی از میزان فرار مالیاتی در ایران وجود ندارد / ظرفیت مالیات‌ ستانی بیشتر از مقدار فعلی است
مدیرگروه مالیات اندیشکده اقتصادمقاومتی:
علی ملک زاده مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نبود یک برآورد دقیق از میزان فرار و شکاف مالیاتی را نقص بزرگ نظام مالیاتی دانست و افزود: در بحث مقابله با فرار مالیاتی اولین گام شناخت وضع فعلی و وضع مطلوب است و در ادامه باید دستگاه‌های مختلف در ارائه اطلاعات با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار