صدراعظم آلمان: با اوکراین برای عدم حمله به روسیه با تسلیحات غرب توافق شده است
صدراعظم آلمان از توافق با رئیس جمهور اوکراین برای عدم بکارگیری تسلیحات ارسالی غرب جهت حمله به خاک روسیه خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار