نام‌گذاری کتابخانه‌ای در تهران به نام قادر طهماسبی
با هدف تجلیل از شاعر آیینی و انقلابی انجام شد؛
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با هدف تجلیل از قادر طهماسبی (فرید) شاعر آیینی و انقلابی کتابخانه‌ای در شهر تهران را به نام او نامگذاری کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار