کمک جشنواره فیلم فجر به معیشت اهالی سینما
جشنواره فیلم فجر یک اتفاق بزرگ در تاریخ سینمای ایران است. این جشنواره یک ظرفیت بی بدیل برای بازسازی وجوه مختلف سینمای ایران از جمله وجه اقتصادی آن در اختیار متولیان امر قرار داده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار