بسیاری از نهادهای حاکمیتی ارتباط مناسبی با دانشگاه‌ها ندارند / لزوم ایجاد یک شبکه ساختاری
دبیر ستاد جهاد تبیین دانشگاه‌های کشور گفت: بخش‌های صنعتی در حوزه شبکه سازی ساختاری پیشتاز هستند اما بسیاری از نهادهای حاکمیتی ارتباط مناسبی با دانشگاه‌ها ندارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار