مسکنی: زمین برای ساخت ۳۰ هزار مسکن تعاونی در کشور تامین شد
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی تعاونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در کشور تامین شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار