بسیج کارخانه‌های لبنی برای صادرات لبنیات به ژاپن
ژاپن نام ایران را در فهرست واردات مجاز محصولات لبنی به این کشور قرار داده و کارخانه‌های کشور هم برا‌ی انجام صادرات بسیج شده اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار