سینمای غربی به دنبال تحقیر واقعیت‌ها برای ترساندن مردم است
رحیم پورازغدی:
عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: آنچه سینمای غرب به دنبال آن است تحقیر واقعیت برای ترساندن مردم است که با اهداف خاصی دنبال می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار