جلسه پاسخگویی مدیران استان قم به تعدادی از والدین دانش آموزان 
در پی مسمومیت‌های سریالی در استان قم؛
در پی مسمومیت‌های سریالی در استان قم؛ جلسه پاسخگویی مدیران استان قم با تعدادی از والدین دانش آموزان برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار