داوران بین‌المللی فیلم فجر بالاخره معرفی شدند
چندساعت مانده به اختتامیه؛
داوران بخش‌های مختلف بین‌الملل که شامل بخش‌های مقاومت، بین‌الادیان، جلوه‌گاه شرق و سینمای سعادت می‌شود، معرفی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار