فیلمبرداری «خانه پوشالی» به پایان رسید
تصویربرداری فیلم کوتاه داستانی «خانه پوشالی» به کارگردانی عرفان پورمحمدی در تهران به پایان رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار