تقاضای بنزین در آمریکا افزایش یافت
تقاضا برای بنزین در آمریکا طی هفته گذشته با افزایش ۱.۷ درصدی به ۸.۴۵ میلیون بشکه در روز رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار