مخبر: کار کردن در محلات کم برخوردار مثل باز کردن معبر در میدان مین است
معاون اول رئیس جمهور گفت: کار کردن در محلات کم برخوردار مثل باز کردن معبر در میدان مین است. جوانان با توان مضاعف در راستای الگوسازی و صف شکنی برای رسیدن به اهداف والای انقلاب بکوشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار