مرتضوی: حقوق کارگران با رعایت سه‌جانبه‌گرایی تعیین می‌شود
در حاشیه جلسه هیات دولت؛
وزیر کار گفت: آن چیزی که حق و عدل و در چارچوب قوانین و مقررات باشد با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی (کارگران، کارفرمایان و دولت) در شورای عالی کار اتخاذ خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار