صدیقی: امروز به برکت سپاه همه دشمنان از ایران می‌ترسند / وزارت خارجه به اقدام وقیحانه آلمان پاسخ عزتمندانه بدهد
در نماز جمعه تهران
خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به اقدام دولت آلمان در اخراج برخی از دیپلمات‌های ایرانی گفت: مردم از وزارت خارجه انتظار دارند برخورد مناسب با این اقدامات وقیحانه به عمل آورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار