قالیباف: موفقیت‌های سپاه عصبانیت دشمنان ایران را برانگیخته است
در نطق پیش از دستور؛
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به پاسداران افتخارمی‌کنیم و قدردان از خودگذشتی آنان هستیم گفت: موفقیت‌های سپاه، عصبانیت دشمنان ایران را برانگیخته و مکر و حیله آنان را به خودشان برگردانده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار