توصیه وزیر انگلیس به مردم این کشور: بیشتر کار کنید تا بتوانید غذا بخرید
وزیر محیط‌زیست، غذا و امور روستایی انگلیس به مردم این کشور که در بحران تاریخی کنونی برای تأمین هزینه‌های زندگی به‌سر می‌برند و به سختی از پس پرداخت هزینه مواد غذایی برمی‌آیند، پیشنهاد کرد بیشتر کار کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار