کاشت ۳۰۰ نهال مثمر به نیت ۳۰۰ شهید مدافع سلامت در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از کاشت ۳۰۰ نهال درخت به نیت ۳۰۰ شهید سلامت در این دانشگاه خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار