بیانیه تروئیکای اروپایی درباره برنامه هسته‌ای ایران/ درخواست همکاری ایران و آژانس
سه کشور اروپایی طرف برجام بیانیه مشترکی را درباره «اجرای تعهدات هسته‌ای ایران در چارچوب برجام» به شورای حکام آژانس اتمی ارائه دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار