موعد مذاکرات تعیین مرز دریایی کویت و عراق
نخست وزیر عراق در گفتگوی تلفنی با همتای کویتی خود موضوعات مختلفی را مورد رایزنی قرار داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار