بازدید عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از پارک علم و فناوری خراسان شمالی
نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از پارک علم و فناوری خراسان شمالی بازدید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار