وزارت خارجه درخصوص ازسرگیری روابط ایران وعربستان بیانیه صادرکرد
وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص توافق از سرگیری روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بیانیه صادر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار