رونمایی از سامانه پایش تبخیر
سامانه پایش تبخیر و تعرق ایران که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میزان واقعی تبخیر و تعرق را نشان می‌دهد، رونمایی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار