فرمان رئیس پلیس رژیم صهیونیستی به نیرو‌ها: از ارتباط با بن گویر خودداری کنید
در ادامه اختلافات میان رئیس پلیس رژیم صهیونیستی و وزیر امنیت داخلی این رژیم، یعقوب شبتای به فرماندهان پلیس رژیم صهیونیستی دستور داده که از ارتباط مستقیم با "ایتامار بن گویر" وزیر امنیت خودداری کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار