جزئیات رشد اقتصاد در پایان پاییز امسال/ چشم انداز ادامه رشد در سال آینده
بانک مرکزی جزئیات نرخ رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در ۳ ماهه سوم سال جاری را منتشر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار