ابزار تامین مالی جدید وزارت اقتصاد چگونه عمل می‌کند؟/ صفر تا صد «فکتورینگ»
فکتورینگ یک شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد است که در آن بنگاه اقتصادی حق دارد مطالبات خود را به یک نهاد مالی واگذار کرده و خدماتی نظیر تامین مالی و مدیریت مطالبات دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما ملزم می‌شود تعهدات خود را به جای بنگاه در وجه نهاد مالی پرداخت کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار