مسکو: در حال هماهنگی با ترکیه، ایران و سوریه برای برگزاری نشست چهارجانبه هستیم
معاون وزیر خارجه روسیه گفت مسکو در حال هماهنگ کردن برنامه زمانی نشست معاونان وزرای خارجه با سوریه، ایران و ترکیه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار