آمریکا صلاحیتی برای سخن گفتن از حقوق بشر در دیگر کشورها را ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه:
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به موارد گسترده نقض حقوق بشر در داخل و خارج آمریکا، تصریح کرد: دولت آمریکا هیچ صلاحیتی برای سخن گفتن از ارزش‌های والای حقوق بشر در دیگر کشورها را ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار