تخلیه‌ و بارگیری بیش از ۲۰۷ میلیون تن انواع کالاهای تجاری/ تداوم تجهیز و تامین زیرساخت‌ها
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تخلیه و بارگیری بیش از ۲۰۷ میلیون تن انواع کالا‌های تجاری گفت: این سازمان در سال پیش رو نیز راهبرد‌ها و سیاست‌های اجرایی سه مولفه کارکردی توسعه، تجهیز و تامین زیرساخت‌های بندری و دریایی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار