واکنش کنعانی به بیانیه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس
سخنگوی وزارت امور خارجه به بیانیه نشست ۱۵۵وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار