نتیجه اسلام‌هراسی سیستماتیک در غرب، نفرت پراکنی است
کنعانی:
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: اسلام‌ستیزی و اسلام‌هراسی سیستماتیک در غرب، نتیجه‌اش نفرت پراکنی و خشونت آشکار است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار