کنعانی: سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم فرانسه را قویاً محکوم می‌کنیم
ناصرکنعانی در توئیتر نوشت: سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم فرانسه را قویاً محکوم می‌کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار