مشترکان خانگی کم‌مصرف آب پاداش می‌گیرند
با تصویب نامه هیئت وزیران به منظور ایجاد امکان اعمال مشوق‌های مدیریت مصرف، مشترکان خانگی که مصرف آب آن‌ها در حد الگوی مصرف و پایین‌تر از آن هست، پاداش می‌گیرند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار