خوزستان مقصد اولین سفر استانی رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۲
منصوری خبر داد
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: نخستین سفر استانی رئیس‌جمهور در سال جدید به استان خوزستان و پس از ماه رمضان خواهد بود و دلیل این انتخاب هم پروژه‌های مهم در دستورکار در این استان است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار