خوزستان مقصد نخستین سفر استانی رئیس جمهور در سال ۱۴۰۲
معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داد
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: نخستین سفر استانی رئیس‌جمهور در سال جدید به استان خوزستان و پس از ماه رمضان خواهد بود و دلیل این انتخاب هم پروژه‌های مهم در دستور در کار در این استان است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار